HÌnh đại diện 147531 pynky_kb
giúp mình mấy câu này với
Bởi 147531 pynky_kb - Thứ hai, 13 Tháng sáu 2011, 10:13 PM
 

Câu 17: Cho hạt α bắn phá vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra phản ứng: . Ta thấy hai hạt nhân sinh ra có cùng vận tốc (cả hướng và độ lớn) thì động năng của hạt α là 1,56Mev. Xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u (1u » 1,66.10-27 kg) gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng của phản ứng hạt nhân là:

A. -1,21Mev B. -2,11Mev C. 1,67Mev D. 1,21Mev

Câu 19: Trong một thí nghiệm Iâng, hai khe S1, S2 cách nhau một khoảng a = 1,8mm. Hệ vân quan sát được qua một kính lúp, dùng một thước đo cho phép ta do khoảng vân chính xác tới 0,01mm. Ban đầu, người ta đo được 16 khoảng vân và được giá trị 2,4mm. Dịch chuyển kính lúp ra xa thêm 30 cm cho khoảng vân rộng thêm thì đo được 12 khoảng vân và được giá trị 2,88mm. Tính bước sóng của bức xạ.A. 0,45 mm. B. 0,32 mm. C. 0,54 mm. D. 0,432 mm

Câu 23: Một thanh đàn hồi chỉ được cố định ở một đầu. Khi cho thanh dao động thì âm thanh do nó phát ra có các họa âm liên tiếp là 360Hz, 600Hz và 840Hz. Biết tốc độ truyền âm trong thanh là 672m/s. Chiều dài của thanh là:

A. 1,4m B. 3,2m C. 2,8m D. 0,7m

Câu 26: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không nhỏ hơn 10πcăn2cm/s Lấy pi2=10. Tần số dao động của vật là:

A. 2 Hz. B. 4 Hz. C. 3 Hz. D. 1 Hz.

Câu 29: Một Lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 600 Chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,5140 và nt = 1,5368. Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới i = 500 . Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn cách điểm ló khỏi lăng kính một khoảng D = 1m . Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn :

A. 35mm B. 40mm C. 7mm D. 15mm

Câu 42: Hai lăng kính có cùng góc chiết quang A = 20’, làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,5 có đáy gắn chung với nhau tạo thành một lưỡng lăng kính. Một khe sáng S phát ánh sáng có bước sóng l = 0,5mm đặt trên mặt của đáy chung, cách hai lăng kính một khoảng d = 50cm. Số vân sáng thu được trên một màn đặt cách lưỡng lăng kính d’ = 2m là:

A. 27; B. 28; C. 29; D. 30;

Câu 46: Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên bằng:

A. 0,1. B. 0. C. 10. D. 5,73.

Câu 47: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại S1, S2 trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn là S1S2 = 8cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng l = 2cm. Trên đường thẳng xx’ song song với S1S2, cách S1S2 một khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx’ với đường trung trực S1S2 đến điểm dao động với biên độ cực tiểu là:

A. 0,56cm B. 1cm C. 0,5cm D. 0,64cm

Câu 48: Coi tốc độ ánh sáng là 300000km/s. Một sao đôi trong chòm Đại Hùng bức xạ chàm (bước sóng 0,4340mm). Quan sát cho thấy lúc về phía đỏ, lúc về phía tím và độ dịch cực đại là 0,5A0. Tốc độ cực đại theo phương nhìn của các thành phần sao đôi này là:

A. 17,25km/s B. 16,6km/s C. 33,2km/s D. 34,5km/s