HÌnh đại diện 123637 Thới Ngọc Tuấn Quốc
Trả lời: mình có bài tập vật lý này khó quá. giúp mình với
Bởi 123637 Thới Ngọc Tuấn Quốc - Chủ nhật, 26 Tháng sáu 2011, 05:03 PM
 
Bạn có thể dùng bảo toàn năng lượng để giải quyết bài toán này.
Xem và downlaod video vật lý