HÌnh đại diện 147592 Nguyễn Thị Vân Anh
mọi người cho m` hỏi
Bởi 147592 Nguyễn Thị Vân Anh - Thứ sáu, 8 Tháng bảy 2011, 08:36 AM
 
trong lăng kính : góc i1 nhỏ nhất và lớn nhất khi nào và bằng bảo nhiêu
góc lệch D nhỏ nhất khi nào và bằng bao nhiêu
??
mọi ng` cùng góp ý !
HÌnh đại diện Kim Joong
Trả lời: mọi người cho m` hỏi
Bởi Kim Joong - Thứ năm, 3 Tháng năm 2012, 08:00 AM
 
Dmin=2i-A {A: là góc chiết quang}
khi đó sin((Dmin+A)/2)=nsin A/2 với n là chiết suất của lăng kính
Tớ nghĩ phải có them đk gì đó thì mới xđ đc rõ góc tới chứ!!
Xem và downlaod video vật lý