HÌnh đại diện 152683 BANG
TIEN NAP QUA CAO
Bởi 152683 BANG - Thứ năm, 21 Tháng bảy 2011, 09:24 AM
 
THEO TOI TEN NAP QUA CAO DOI VOI NHUNG DOI TUONG HOC SINH LA KHONG PHU HOP HOC SINH LAM J CO NHIEU TIEN MA LAP VI VAY NEN GIAM GIA