HÌnh đại diện 149661 trang
song dung
Bởi 149661 trang - Thứ hai, 25 Tháng bảy 2011, 07:06 PM
 
cac ban cho to hoi, day AB mot dau gan voi am thoa mot dau co dinh thi dau gan voi am thoa duoc xem la bung hay nut? Am thoa ngang hay doc co ging nhau ko?
HÌnh đại diện 158010 Trịnh Đức Lợi
Trả lời: song dung
Bởi 158010 Trịnh Đức Lợi - Thứ sáu, 2 Tháng chín 2011, 01:10 PM
 
cái đầu gắn với âm thoa đó tùy từng bài thôi, có bài thì là bụng có bài thì là nút

HÌnh đại diện 144793 thong
Trả lời: song dung
Bởi 144793 thong - Thứ bảy, 3 Tháng chín 2011, 09:48 AM
 

ban a. dau gan voi am thoa luon la nut vi am thoa la mot nguon phat song ma nguon phat song luon la mot nut. ngang hay doc deu giong nhau

HÌnh đại diện 158010 Trịnh Đức Lợi
Trả lời: song dung
Bởi 158010 Trịnh Đức Lợi - Thứ bảy, 3 Tháng chín 2011, 05:38 PM
 
sai rồi, có bài là bụng có bài là nút, tùy theo giả thiết. Trong sgk có bài tập âm giao thoa là nút nhưng nếu đọc bài tập trong các sách thì có bài là bụng có bài là nút

HÌnh đại diện 154050 nguyen van ha
Trả lời: song dung
Bởi 154050 nguyen van ha - Thứ hai, 26 Tháng chín 2011, 06:37 PM
 
coi no la nut
HÌnh đại diện 213767 vo ngoc anh thu
Trả lời: song dung
Bởi 213767 vo ngoc anh thu - Thứ ba, 5 Tháng sáu 2012, 05:27 PM
 
i la nut va am thoa ngang doc thi deu giong nhau ca