HÌnh đại diện 157894 Nguyen Ba Phi
vật lí 10
Bởi 157894 Nguyen Ba Phi - Thứ sáu, 26 Tháng tám 2011, 05:03 PM
 
sao mấy cái bài vật lí đầu này khó hiểu vậy???
HÌnh đại diện 160575 Ut
Trả lời: vật lí 10
Bởi 160575 Ut - Thứ ba, 6 Tháng chín 2011, 01:48 PM
 
Khó hiểu phần nào vậy bạn? Nêu cụ thể mới bjt dduocj chư??
HÌnh đại diện 158010 Trịnh Đức Lợi
Trả lời: vật lí 10
Bởi 158010 Trịnh Đức Lợi - Thứ tư, 7 Tháng chín 2011, 05:57 PM
 
kiến thức vật lí lớp 10 hồi đầu mới học tui kungx chẳng hiểu gì lắm nhưng cứ từ từ rôi hiểu ra thôi!
HÌnh đại diện 165365 Nguyễn Minh Thư
Trả lời: vật lí 10
Bởi 165365 Nguyễn Minh Thư - Thứ năm, 29 Tháng chín 2011, 05:57 PM
 
nhìu câu đọc hẽm hiểu j hít trơn... !
xing dep
Trả lời: vật lí 10
Bởi 198011 Nguyen Thi Thuy Dung - Thứ năm, 29 Tháng ba 2012, 05:24 PM
 
minhf cungx hocj lowps 10 ne, co phaanf naof ko hieeur hoir ddi