HÌnh đại diện 166330 nguyen quangson
khó lắm, giải giúp mình dj(thank nhiu')
Bởi 166330 nguyen quangson - Thứ hai, 3 Tháng mười 2011, 06:54 PM
 

Hai người bơi xuất phát từ điểm A trên bờ sông và phải bới đến điểm B ở bên kia dối diện với A .Muốn như vạy:

Người thứ I bơi để chuyển động theo đúng hướng AB

Người thứ II luôn bơi theo hướng vuông góc với dòng chảy rồi tới khi đến bowfchayj ngược trở lại với vận tốc U để về đến diểm B.

Tim vận tốc u dể hai người đến B cùng lúc.Biết vận tộc của dòng chảy là Vo=2km/h.

Vận tốc cua mỗi người bơi với nước là V=2.5km/h

HÌnh đại diện 194476 phung ba thanh
Trả lời: khó lắm, giải giúp mình dj(thank nhiu')
Bởi 194476 phung ba thanh - Thứ năm, 8 Tháng ba 2012, 06:26 PM
 
kho nay ai lam dc
HÌnh đại diện 199623 LEVANTHANH
Trả lời: khó lắm, giải giúp mình dj(thank nhiu')
Bởi 199623 LEVANTHANH - Thứ sáu, 6 Tháng tư 2012, 10:07 PM
 
de qua lansauhoicaukhohondi
T-shirt
Trả lời: khó lắm, giải giúp mình dj(thank nhiu')
Bởi Nguyễn Khắc Phúc - Thứ hai, 26 Tháng ba 2012, 11:35 AM
 
U=7,5 m/s. Bài lớp 10