HÌnh đại diện 153046 le van lam
sóng ánh sáng
Bởi 153046 le van lam - Thứ năm, 5 Tháng tư 2012, 01:33 PM
 

hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính chất sóng của ánh sáng?

A.màu sắc của tem chống giả trên sách Giáo khoa vật lý

B.Hiện tượng phát sáng của dạ quang trên kim đồng hồ

HÌnh đại diện 207503 nguyễn bảo hà
Trả lời: sóng ánh sáng
Bởi 207503 nguyễn bảo hà - Thứ bảy, 5 Tháng năm 2012, 10:02 PM
 
B
HÌnh đại diện 207503 nguyễn bảo hà
Trả lời: sóng ánh sáng
Bởi 207503 nguyễn bảo hà - Thứ bảy, 5 Tháng năm 2012, 10:02 PM
 
B
HÌnh đại diện 210851 huyen
Trả lời: sóng ánh sáng
Bởi 210851 huyen - Thứ hai, 21 Tháng năm 2012, 08:38 PM
 
B