HÌnh đại diện 207503 nguyễn bảo hà
NÀO NÀO CÁC ANH EM , CỐ LÊN!!!!!!!!!
Bởi 207503 nguyễn bảo hà - Thứ bảy, 5 Tháng năm 2012, 10:14 PM
 
LÀM SAO ĐỂ CHÚNG TA CHỐNG LẠI VỚI MỘT ĐỐNG HIỂM HỌA ĐANG RÌNH RẬP..
EX:ĐANG HỌC, MUỖI NHIỀU QUÁ NÊN LO CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI BỌN HÚT MÁU NGƯỜI KO GỚM KIA.,
NÓNG TRONG NGƯỜI,
BỊ THẦY CÔ LA
BỊ MẸ MẮNG....
CẢM THẤY MÌNH NGÀY CÀNG HỌC DỐT...
VÀ CUỐI CÙNG LÀ NGUY CƠ RỚT ĐẠI HỌC,,,,
=>CHỈ CÓ THỂ VƯỢT QUA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH THÌ MỚI CÓ THỂ THÀNH CÔNG VÀ ĐẬU ĐẠI HỌC ĐƯỢC.!