HÌnh đại diện 219894 tran manh hung
Trả lời: bai nay khó thật . mấy bạn giúp mình với !!
Bởi 219894 tran manh hung - Thứ năm, 28 Tháng sáu 2012, 12:12 AM
 
tanphi =căn 3 ma phi =pi/2 ak