HÌnh đại diện 212513 Phan Nhu Hong
jup mjnh pai nay vs
Bởi 212513 Phan Nhu Hong - Thứ năm, 31 Tháng năm 2012, 01:07 PM
 
1 vật co khoi lượng m1=1,25kg mắc vào lò xo co độ cứng k=200N/m đàu kia của lo xo gắn chạt vao tường. vật và lò xo dặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sat ko dáng kể.đặt vat thứ 2 có khối lượng m2=3.75kg sát vơi vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén lại 8cm. khi thả nhẹ chúng ra lò xo đảy 2 vật về 1 phía. lấy pi(3.14)^2 =10 khi lò xo giãn cực đại lần đàu tiên thì 2 vật cách nhau 1 đoạn là bao nhiu?

^o^
Trả lời: jup mjnh pai nay vs
Bởi 201087 Võ Huỳnh Hoàng Phúc - Thứ năm, 31 Tháng năm 2012, 06:28 PM
 
ban đầu lò xo tác dụng vào 2 vật ta có:
\omega =2\pi , T=1s, A=8 cm
khi ở vị trí cân bằng:
v1=v2=16pi cm/s
+thời gian để vật vạt 1 đi từ vị trí cân bằng tới vị trí biên: t=0.25s quản đường đi được S=A=8 cm.
+qua vị trí cân bặng vật 2 chuyển động thẳng đều v2=16pi cm/s.
S2=v2.t=4pi.
khoảng cách 2 vật \Delta S=S_{2}-S_{1}=4\pi-8=4.56 cm.
hi vọng là kết quả này đúng, sai chổ nào chỉ mình với nha.


^o^
Trả lời: jup mjnh pai nay vs
Bởi 201087 Võ Huỳnh Hoàng Phúc - Thứ năm, 31 Tháng năm 2012, 06:43 PM
 
mình tính lại rồi, KQ đó không đúng đâu. hihi. ngại quá. ai biết giải lại hộ đi nha