HÌnh đại diện 192572 Nguyễn thị ngọc
M.n làm júp mk pài nj vs nka.tks nh.hì
Bởi 192572 Nguyễn thị ngọc - Thứ ba, 5 Tháng sáu 2012, 12:23 AM
 
Vật dđđh vs A=6cm. Quãg đườg nhỏ nhất mà vật đi đk tr0g 1s là 18cm. Thời điểm kết thúc quãg đườg đó tkì vật có li độ pao nhju?
A:2cm
B:3cm or -3cm
C:6cm or -6cm
D:0cm
^o^
Trả lời: M.n làm júp mk pài nj vs nka.tks nh.hì
Bởi 201087 Võ Huỳnh Hoàng Phúc - Thứ tư, 6 Tháng sáu 2012, 12:31 PM
 
theo mình là đáp án B.
18=3A=2A+A
=>1s=T/2+t
vì quản đường đi là ngắn nhất => trong khoảng thời gian t vật phải qua vị trí biên. tron gkhoangr thòi gian t vật đi được quản đường là A => vật ở vị trí có li độ A/2
sai chổ nào ai chỉ với để ruuts kinh nghiệm nha

HÌnh đại diện 192572 Nguyễn thị ngọc
Trả lời: M.n làm júp mk pài nj vs nka.tks nh.hì
Bởi 192572 Nguyễn thị ngọc - Thứ sáu, 8 Tháng sáu 2012, 12:01 AM
 
Ui,đáp án B là đúg ùi đó p.hìhì. Kô mk ms chữa ak.Mỉm cười
Xem và downlaod video vật lý