HÌnh đại diện 182066 quang duy
Trả lời: dao động LC mới lạ,cần mọi người giúp
Bởi 182066 quang duy - Chủ nhật, 17 Tháng sáu 2012, 08:22 AM
 
có i và q => w => T ( quy tắc tam suất + biến thiên chu kì ).^^