HÌnh đại diện 192572 Nguyễn thị ngọc
Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 192572 Nguyễn thị ngọc - Chủ nhật, 17 Tháng sáu 2012, 04:38 PM
 
Một c0n lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho c0n lắc dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ của c0n lắc lần lượt là 0,4s và 8cm. Chọn trục x'x tkẳng đứng ckiều dươg hướg xuốg,gốc tọa độ tại vtcb,gốc thời jan t=0 vật qua vtcb theo chjều dươg. Lấy gja tốc rơi tự do g=10m/s^2,pi pìh pằg 10. Tkời jan ngắn nhất kể từ khj t=0 đến lựk đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là:
A 7/30s
B 1/30s
C 3/10s
D 4/15s
HÌnh đại diện 209972 MAI
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 209972 MAI - Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 11:21 AM
 

=> omega =5can10

omega binh=k/m=g/denta lo =>denta lo =4cm  ve dan do =>tg la T/3 =2/15

minh ko bit sai o dauuuuu

HÌnh đại diện 192572 Nguyễn thị ngọc
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 192572 Nguyễn thị ngọc - Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 10:07 PM
 
Hìh như p chưa s.d hết dữ kiện đề pài cho tkì phải. Fđh min tkì sao? T cũg tíh ra đenta lo jốg như p nkư z tkì đenta loFđh min = 0. Rồi làm thế nào nữa nkỉ? Đề tki đ.học năm 2008 đó.hjx
HÌnh đại diện 215438 hai
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 215438 hai - Thứ tư, 20 Tháng sáu 2012, 11:33 PM
 

ban oi theo minh la: vi A>dentaL => vi tri Fdhmin  la vi tri A/2 => t=T/12=1/30s.

HÌnh đại diện 215907 trang
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 215907 trang - Chủ nhật, 24 Tháng sáu 2012, 04:51 PM
 
dental la 4 nen tinh tu t=o den luc Fmin thi phai la T/2+T/12=7T/12=7/30
HÌnh đại diện 221961 nguyen quynh anh
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 221961 nguyen quynh anh - Thứ sáu, 10 Tháng tám 2012, 01:43 PM
 
do bạn chọn sai vị trí lúc t=0
lúc t = 0 vị trí trên đường tròn là pi/2 ( nửa dưới đường tròn) => bạn tính sai đenta phi => kô ra đc đáp án
HÌnh đại diện 216776 hoang minh thuc
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 216776 hoang minh thuc - Thứ năm, 21 Tháng sáu 2012, 12:23 AM
 
chep de sai rui co ngoc he !vkl
HÌnh đại diện 193256 nguyễn tiến tuyến
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 193256 nguyễn tiến tuyến - Thứ sáu, 22 Tháng sáu 2012, 08:32 PM
 
su dung fresnel ra ngay ban ak
HÌnh đại diện 221961 nguyen quynh anh
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 221961 nguyen quynh anh - Thứ sáu, 10 Tháng tám 2012, 01:39 PM
 
đenta lo=4cm
=> x= -đenta lo = -4
t=0 => phi = -pi/2
đenta phi = pi/2 + 2pi/3 = 7pi/6
=> t = đenta phi / ômega =(7pi/6)/5pi = 7/30 (s)
HÌnh đại diện 225307 bùi như nguyệt
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 225307 bùi như nguyệt - Thứ tư, 22 Tháng tám 2012, 10:12 AM
 
Theo mình thì góc quay phải là
3pi/2=W.t=2pi/T.t =>t=3/10
HÌnh đại diện 227000 trang
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 227000 trang - Thứ năm, 23 Tháng tám 2012, 06:26 AM
 
góc quay tính từ lúc t = 0 tại x=0 đi theo chiều dương đến vị trí biên A rồi quay lại vị trí -A/2, vì A > delta l nên Fmin tại vị trí delta l tức là vị trí -A/2
ra T/12 + T/2= 7/30 s
HÌnh đại diện 231802 hoangtrungnghia
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 231802 hoangtrungnghia - Chủ nhật, 16 Tháng chín 2012, 10:58 AM
 
T= 1/30 bai nay de ma.goc ban dau la -90 , de F dan hoi min thi no wa vi tri -60=> no way dk 30 do=>T=(30/360)*0.4=1/30S
HÌnh đại diện 230170 Nguyễn Đình Hải
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 230170 Nguyễn Đình Hải - Thứ ba, 2 Tháng mười 2012, 06:23 AM
 
bai nay thi kho gj ma kho
HÌnh đại diện 238811 buithithuha
Trả lời: Giúp mình bài lý 12 nj vs các p. Khó wá.hjx
Bởi 238811 buithithuha - Thứ tư, 24 Tháng mười 2012, 05:42 PM
 
7/30