HÌnh đại diện 218473 nguyen thi dan huong
GIAI GIUP MINH CAC BAI TOAN THI DAI HOC
Bởi 218473 nguyen thi dan huong - Thứ sáu, 22 Tháng sáu 2012, 12:44 PM
 

giai pt x^2 - 2(can bac 2 cua (x^2 -8x +1)) = 8x+2

^o^
Trả lời: GIAI GIUP MINH CAC BAI TOAN THI DAI HOC
Bởi 201087 Võ Huỳnh Hoàng Phúc - Thứ bảy, 30 Tháng sáu 2012, 08:41 AM
 
x^{2}-2\sqrt{x^{2}-8x+1}=8x+2
\Leftrightarrow x^{2}-8x-2=2\sqrt{x^{2}-8x+1}
đặt t=\sqrt{x^{2}-8x+1}
co hệ 2 pt
x^{2}-8x-2=2t\\ x^{2}-8X+1=t^{2}

lấy pt2 trừ pt1 giai ra t. nhớ đặt đk cho x.
HÌnh đại diện 220249 lê minh hiếu
Trả lời: GIAI GIUP MINH CAC BAI TOAN THI DAI HOC
Bởi 220249 lê minh hiếu - Thứ bảy, 30 Tháng sáu 2012, 09:48 PM
 
đặt A=x bình
B=căn x bình - 8x+1
rồi biến đổi sao cho bằng 8x+2.đưa về hệ 2 ẩn là ok.
Qúa dễ!!!!!!!!!@@
Xem và downlaod video vật lý