HÌnh đại diện 220249 lê minh hiếu
Trả lời: GIAI GIUP MINH CAC BAI TOAN THI DAI HOC
Bởi 220249 lê minh hiếu - Thứ bảy, 30 Tháng sáu 2012, 09:48 PM
 
đặt A=x bình
B=căn x bình - 8x+1
rồi biến đổi sao cho bằng 8x+2.đưa về hệ 2 ẩn là ok.
Qúa dễ!!!!!!!!!@@