HÌnh đại diện 218153 phamquanghuy
con lac don.cac b giai ho minh voi
Bởi 218153 phamquanghuy - Chủ nhật, 24 Tháng sáu 2012, 10:36 PM
 
1 con lắc đơn có chiều dài 1m,dao động điều hòa tại nơi có gia tốc a=10m\s2.anfa0=0,1(rad).tại vị trí dây treo có anfa=0,01(rad)thì gia tốc cùa vật là:
A0,1(m\s2) B0.0989(m\s2) C0,17(m\s2) D0,14(m\s2)
HÌnh đại diện 219894 tran manh hung
Trả lời: con lac don.cac b giai ho minh voi
Bởi 219894 tran manh hung - Thứ tư, 27 Tháng sáu 2012, 11:49 PM
 
dp an A ban oi : ta tính w=k/m, gia tốc = w bình nhân S với S=anpha.L
Xem và downlaod video vật lý