HÌnh đại diện 67126 utkungkute
giải giúp mình đi mấy pạn ơi
Bởi 67126 utkungkute - Thứ hai, 25 Tháng sáu 2012, 09:43 PM
 
1 con lắc đơn đang dđđh với biên độ góc anhpha tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1.02 lần lực căng dây nhỏ nhất. Giá trị của anhpha bằng bao nhiêu?
HÌnh đại diện 218153 phamquanghuy
Trả lời: giải giúp mình đi mấy pạn ơi
Bởi 218153 phamquanghuy - Thứ ba, 26 Tháng sáu 2012, 12:12 AM
 
anfa=6,6
HÌnh đại diện 219894 tran manh hung
Trả lời: giải giúp mình đi mấy pạn ơi
Bởi 219894 tran manh hung - Thứ tư, 27 Tháng sáu 2012, 11:39 PM
 

vi luc cang lon nhat = 1,02 luc cang nho nhat ta co phuong trinh mg(3-2cos(anpha0))=1,02mgcos(anpha0) => anpha0 =6,6

Xem và downlaod video vật lý