HÌnh đại diện 220355 hai yen
bai tap vat li ve song. giup minh nha
Bởi 220355 hai yen - Thứ sáu, 29 Tháng sáu 2012, 08:55 PM
 
Sóng dừng xuất hiện trên 1 sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất(M,N thuộc đoạn OP). khoảng thời gian liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20 và 1/15s. Biết khoang cách giữa M và N là 0.2 cm. Bước song của sợi dây là?
Xem và downlaod video vật lý