HÌnh đại diện 223625 Nguyễn Thanh Hằng
Trả lời: dao dog djeu hoa khj nao thi chuyen dog nhah dan?
Bởi 223625 Nguyễn Thanh Hằng - Thứ bảy, 21 Tháng bảy 2012, 07:49 PM
 
khi chuyển động từ biên về vị trí cân bằng