HÌnh đại diện 227000 trang
Trả lời: giải giúp mình bài khó này với (dao động cơ)
Bởi 227000 trang - Thứ năm, 16 Tháng tám 2012, 09:11 AM
 
cậu dùng công thức 4 bình tìm ra x tại vị trí có vân tốc bằng A.ômega/2 là A.căn 3/2
sau đó sử dùng mối liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dđ đh, tại biên vật có vận tốc bằng ko nên vật sẽ bắt đầu đi từ biên đến vị trí có x = A.căn3/2, tìm đc góc quét được trên đường tròn là pi/6 suy ra thời gian đi hết quang đường từ biên đến A.căn3/2 là T/12
mà vân tốc trung bình bằng quãng đường / thời gian và = (A - A.căn3/2) : (T/12) vậy là ra