HÌnh đại diện 232011 le kan.
giao thoa song
Bởi 232011 le kan. - Thứ hai, 17 Tháng chín 2012, 02:56 PM
 
Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm dao động theo pt u=asinpj.t (cm) trên mặt thoáng của mặt nước,coi biên độ không đổi. xét về 1 phía của đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k đi wa điểm M có hiệu số MA-MB= 1cm và vân bậc k+5 cùng loại với vân k đi wa điểm M' có M'A-M'B=3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt thủy ngân là:
A.10cm/s B.20cm/s C.30cm/s D.40cm/s
các p giup mjh vs nha mog nhan dk kau tl som' of moj ng ^^
HÌnh đại diện 232245 Kieu Lien
Trả lời: giao thoa song
Bởi 232245 Kieu Lien - Thứ ba, 18 Tháng chín 2012, 08:28 PM
 

Tại M: MA-MB= ( 2k+x)lamda/2 =1 

 M’ : M’A-M’B= [2(k+5)+x]lamda/2=3

=>lamda=0,4=>v=0,2cm/s

Vs x=0 khi vân cực đại

 x=1 khi vân cực tiểu (khi 2 nguồn cùng pha )

Bạn xem lại đáp án xem đã đúng đv chưa nhé!

HÌnh đại diện 232011 le kan.
Trả lời: giao thoa song
Bởi 232011 le kan. - Thứ sáu, 21 Tháng chín 2012, 10:11 PM
 
thank p nhju hj

naruto
Trả lời: giao thoa song
Bởi 199005 NhanAnh - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 02:44 PM
 
ta có
trên vân bậc k là MA-MB=k(lamda) (*)
trên vân bậc k+5 là M'A-M'B=(k+5)(lamda) (**)
lấy (**)-(*) ta được 5.(lamda)=2=>lamda=0,4
vì omega=pi nên f=0,5Hz
mà ta có v=(lamda).f=0,2m/s=20cm/s
chọn B
lưu ý: đề cho thừa khoảng cách AB
naruto
Trả lời: giao thoa song
Bởi 199005 NhanAnh - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 02:46 PM
 
bạn xem mình làm có đúng kết quả không??