HÌnh đại diện 232245 Kieu Lien
Trả lời: DAO HAM TOAN
Bởi 232245 Kieu Lien - Thứ ba, 18 Tháng chín 2012, 08:09 PM
 
C2 sai roi:
y=0,5+ 3/[2(2x-1)] chu ko phai nhu ban viet!