HÌnh đại diện 232011 le kan.
gjao thoa song
Bởi 232011 le kan. - Thứ sáu, 21 Tháng chín 2012, 10:22 PM
 
gjup t vs các cao thủ lý............^^.........................^^............................... dùng búa gõ mạnh xuống đường ray xe lửa cách đó 1km một người quan sát ghé tai xuống đường ray nghe thấy tiếng gõ truyền theo đường ray và 2,8s sau mới nghe thấy tiếng gõ truyền qua không khí. tính vận tốc truyền âm trong thép đương ray,biết vận tốc truyền âm trong không khí là 335m/s.
A.5512m/s B.5465m/s C.5403m/s D.5380m/s
naruto
Trả lời: gjao thoa song
Bởi 199005 NhanAnh - Thứ bảy, 22 Tháng chín 2012, 02:56 PM
 
tôi không phải cao thủ nhưng cũng chếm gió vậy:
ta có các thời gian truyền âm:
-t1=l/v(thép)
-t2=l/v(kk)
theo đề ta có
(dental)t=t2-t1=l(1/v(kk)-1/v(thép))
=>v(thép)=[v(kk).l]/[l-v(kk).(denta)t]=(335.1000)/(1000-335.2,8)=5403m/s
chọn câu C
hj'
HÌnh đại diện 232011 le kan.
Trả lời: gjao thoa song
Bởi 232011 le kan. - Thứ ba, 25 Tháng chín 2012, 12:10 PM
 
chem' gjo' ma dk nhu p t kug mun'