naruto
Trả lời: con lac lo xo
Bởi 199005 NhanAnh - Thứ hai, 29 Tháng mười 2012, 10:41 PM
 
câu ?
ta tìm được đọ cứng đoạn còn dao động là: k'=3k/2
bảo toàn năng lượng tìm được : A'=L/căn6
ta có Vmax=omega.A' =>> ?