HÌnh đại diện 220518 Le Thanh Dat
Động lực học chất điểm
Bởi 220518 Le Thanh Dat - Thứ hai, 29 Tháng mười 2012, 09:00 PM
 

Câu 7: Một xe khối lượng m = 500kg đang ch. động thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều, biết quãng đường xe đi được trong giây cuối cùng của chuyển động là 1m. Lực hãm tác dụng vào xe là:

a . 1500 N b . 1000 N c . 2000 N d . 2500 N

Câu 8: Một sợi dây có thể chịu được lực căng tối đa 350 N. Nếu người ta buộc vào đầu dưới của dây một vật có khối lượng 20 kg và kéo dây lên theo phương thẳng đứng với gia tốc 2 m/s2 thì

a . dây không đứt b . dây không đứt, nhưng nó mất khả năng đàn hồi c . dây bị giãn ra 3 cm d . dây bị đứt

Câu 13: Hai vật A và B có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang và được nối với nhau bằng dây không dãn, khối lượng không đáng kể. Khối lượng 2 vật là m1 = 2kg, m2 = 1kg, tác dụng vào vật A một lực kéo F = 9N theo phương song song với mặt bàn. Hệ số ma sát giữa hai vật với mặt bàn bằng 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Gia tốc chuyển động của hệ vật bằng:

a. 0,1 m/s2; b. 2 m/s2;

c. 0,5 m/s2; d. 1 m/s2;

B A

Câu 14: Hai vật cùng khối lượng m = 1kg được nối với nhau bằng sợi dây không dãn và khối lượng không đáng kể. Một trong 2 vật chịu tác động của lực kéo hợp với phương ngang góc a =300. Hai vật có thể trượt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và bàn là 0,268. Biết rằng dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 10 N. Lực kéo lớn nhất để dây không đứt là:

a. 27,3N; b. 10N

c. 20N d. 13,7N

HÌnh đại diện 180250 ếch con
Trả lời: Động lực học chất điểm
Bởi 180250 ếch con - Thứ bảy, 19 Tháng một 2013, 09:02 PM
 
Câu 7: a= 2S/t^2 =2 m/s^2
->F hãm= ma= 1000N ->B
[Thử trả lời 1 câu coi sao]
hihi
Xem và downlaod video vật lý