HÌnh đại diện 180250 ếch con
Trả lời: Động lực học chất điểm
Bởi 180250 ếch con - Thứ bảy, 19 Tháng một 2013, 09:02 PM
 
Câu 7: a= 2S/t^2 =2 m/s^2
->F hãm= ma= 1000N ->B
[Thử trả lời 1 câu coi sao]
hihi
Xem và downlaod video vật lý