HÌnh đại diện 241922 ta0912
Trả lời: sóng cơ
Bởi 241922 ta0912 - Chủ nhật, 11 Tháng mười một 2012, 10:27 PM
 
1, dap an la 3
2, dap an la 2
Xem và downlaod video vật lý