HÌnh đại diện 230030 thientai
THẮC MẮC DAO ĐỘNG TẮT DẦN
Bởi 230030 thientai - Thứ ba, 22 Tháng một 2013, 06:31 PM
 
cho mình hỏi trong dao động tắt dần công thức 2umgS=kA^2
và N=A'/A ( với A la biên độ A' là độ giảm bien độ trong 1 T.
N la số dao động cho đến khi dừng lại
S là quãng duong di được cho den khi dừng lại)
chỉ đúng khi vật dừng lại ở VTCB 0 phai ko???
HÌnh đại diện 255944 hoi
Trả lời: THẮC MẮC DAO ĐỘNG TẮT DẦN
Bởi 255944 hoi - Thứ hai, 25 Tháng hai 2013, 06:10 PM
 
k,