HÌnh đại diện 230030 thientai
song AS
Bởi 230030 thientai - Thứ năm, 28 Tháng hai 2013, 12:02 PM
 
trong thi nghiem yong bằng kính lọc sắc cho ánh sáng đơn sắc vang bước sóng lamda 1 chiếu qua khe s1 ,ánh sáng đơn sắc lam (lamda2) qua khe s2 .Bức tranh giao thoa có hình ảnh:
A. ko dc tạo thành B màu vàng C màu lục D. màu lam
giải thick lun nha