HÌnh đại diện 259083 thientai00001
?
Bởi 259083 thientai00001 - Thứ năm, 14 Tháng ba 2013, 09:34 PM
 
Uh có giá trị âm hay dương ? SGK mới thì Uh>0 SGK cũ thì Uh<0
hình như trên đây cũng có cau trăc nghiệm vậy đáp án đúng là âm
vậy là sao