HÌnh đại diện 246327 pham thi ngoc anh
Trả lời: khó cực:)
Bởi 246327 pham thi ngoc anh - Thứ năm, 22 Tháng tám 2013, 06:18 PM
 
Thời gian là khái niệm cơ bản không định nghĩa được, cũng như không gian, vật chất, năng lượng,...
Chỉ có thể biết dấu vết của thời gian, nhưng như vậy cũng chỉ là để biết chứ không phải để định nghĩa. Dù định nghĩa thời gian thế nào đi chăng nữa thì cũng khó mà hiểu được. Ta chỉ có thể nhận diện dấu vết của thời gian nhưng dấu vết cũng chỉ để ta có thể nhận diện chứ không phải thứ có thể mang ra định nghĩa.