HÌnh đại diện 283078 Viet Anh
Giao thao sóng
Bởi 283078 Viet Anh - Thứ tư, 18 Tháng chín 2013, 06:01 PM
 
Giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp A,B ngược pHa với tần số 20Hz. TỐC độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Hai điêm M,N trên mặt nước có MA=20cm, MB=25cm; NA=30cm, NB=22cm.Số điểm giao đong cực đại trên MN là:
A.4 B.7 C.5 D.6