HÌnh đại diện 291669 vuhaiquan_11b3
tìm khối lượng niken
Bởi 291669 vuhaiquan_11b3 - Thứ sáu, 15 Tháng mười một 2013, 03:36 PM
 
1) Đương lượng hóa học của niken là 28,95g/mol. Một điện lượng 10Cchạy qua chất điện phân tương ứng sản ra trên catôt, tìm khối lượng niken được giải phóng ra:

a.10,3 mgNi
b.0,03 mgNi
c.0,3 mgNi
d.3 mgniken
Xem và downlaod video vật lý