HÌnh đại diện 310666 nguyễn thị thanh hằng
giao thoa young
Bởi 310666 nguyễn thị thanh hằng - Thứ ba, 17 Tháng sáu 2014, 02:15 PM
 
trong giao thoa young khe s được chiếu đồng thời 3 bức xạ đỏ, lục,làm lần lượt là 0,64;0,54 và lamđa 3 chưa biết.a=2mm D=2m.dufngkisnh lọc sắc lọt 2 bức xạ đỏ và lam.Người ta thấy ở bức xạ bậc 0,3,6...có sự trùng khít với cực đại lam. Bước sóng màu lam từ 0,45 đến 0,51.bước sóng bức xạ lam là?