HÌnh đại diện 296949 Yến Nhi
công của lực điện thế? giúp mình với!!!
Bởi 296949 Yến Nhi - Thứ năm, 7 Tháng tám 2014, 06:55 PM
 
thầy mình dạy trên lóp có lấy ví dụ như vầy: cho điện tích q>0, di chuyển từ M đến N trong điện trường đều E>0, di chuyển cùng hướng với hướng của E => A=q.e.M'N'=q.E.(xM'-xN'), với M',N' là hình chiếu của M,N trên trục Ox (cùng hướng E). Mình có chút thắc mắc là nếu M'N'=xM'-xN' thì M'N' sẽ âm => A âm (công cản). Mà theo như đề bài thì lực F của điện trường t/d lên điện tích cùng hướng với hướng chuyển động, vậy công phải là công dương chứ?
Xem và downlaod video vật lý