HÌnh đại diện 316086 Nguyễn Thị Thu
giải hộ nhé
Bởi 316086 Nguyễn Thị Thu - Thứ sáu, 19 Tháng chín 2014, 10:32 PM
 
trong thang máy có treo 1 con lắc lò xo có k= 25 N/m va m= 400g. khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài con lắc lò xo thay đổi từ 32 đến 48 cm . tai thời điểm vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống vs a= g/10 m/s2 . biên đô dao động của vật trong trường hợp này là?
Xem và downlaod video vật lý