HÌnh đại diện 314019 Vũ Ngọc Anh
trường hợp này làm sao loại vậy moi người
Bởi 314019 Vũ Ngọc Anh - Thứ năm, 27 Tháng mười một 2014, 08:48 PM
 
* Trường hợp 2: uAB trễ pha so với i, khi đó uAM và uMB cũng trễ pha hơn i (góc 150 và 750). Như vậy mỗi hộp phải chứa tụ điện có tổng trở ZX, ZX gồm điện trở thuần RX, RY và dung kháng CX, CY. Trường hợp này không thể thoả mãn vì tụ điện không có điện trở