HÌnh đại diện 331891 La Minh Hue
Các anh chị, các bạn giỏi Lý giúp em bài này với! Điểm M thuộc đường trung trực và dao động cùng pha với 2 nguồn
Bởi 331891 La Minh Hue - Chủ nhật, 21 Tháng sáu 2015, 01:13 AM
 
Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 10cm, ta tạo ra 2 sóng kết hợp cùng biên độ 2cm, cùng tần số 50Hz, vận tốc truyền sóng 1m/s. Điểm M thuộc đường trung trực của AB và cách trung điểm 0 của đoạn AB gần nhất sao cho sóng tại M cùng pha với sóng tại A và B. Khoảng cách OM là?