HÌnh đại diện 340258 Nguyễn Thị Minh Anh
Giao thoa sóng. Help!
Bởi 340258 Nguyễn Thị Minh Anh - Thứ ba, 1 Tháng mười hai 2015, 09:45 PM
 
Trên mặt nước tại hai điểm A, B có hai nguồn kết hợp cách nhau 18,1cm dao động
cùng tần số, cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng do các nguồn phát ra có bước sóng 3cm.
Gọi (C) là đường tròn tâm A và đi qua B, d là đường kính của (C) và vuông góc với AB.
Điểm N nằm trên (C) và gần d nhất, ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại. N cách d
một khoảng là
A. 2,06cm B. 2,54cm C. 2,19cm D. 3,05cm