HÌnh đại diện 342820 Nguyễn Trung Sơn
khó hiểu quá
Bởi 342820 Nguyễn Trung Sơn - Thứ sáu, 15 Tháng một 2016, 08:51 PM
 
đề cho không liên kết đọc trắc nghiệm mà nó còn khó hơn học đội tuyển lý nữa????
Xem và downlaod video vật lý