HÌnh đại diện 56901 todo
Dong điện xoay chiều: giải giúp bài này với!!!!!
Bởi 56901 todo - Thứ bảy, 21 Tháng mười một 2009, 11:31 AM
 

hai cuộn cảm mắc nối tiếp có L1, L2 có điện trở thuần lần lượt là R1, R2 có hiệu điện thế Utim2 biểu thức sao cho U=U1+U2 

 A.L1/R1=L2/R2    B.L1/R2=L2/R1   C.L1.L2=R1.R2   D.L1+L2=R1+R2

HÌnh đại diện 63887 Ami
Trả lời: Dong điện xoay chiều: giải giúp bài này với!!!!!
Bởi 63887 Ami - Chủ nhật, 22 Tháng mười một 2009, 03:58 PM
 

mình nghĩ bạn nên viết rõ lại đề hoặc xem lại xem đề có sai gì ko

cách làm thì mình làm như thế này bạn coi có gì sai thì sửa cho mình, có thể mình đã nhầm lẫn ở đâu đó

Trong mạch chỉ có 2 cuộn cảm mắc nối tiếp => L=L1+L2 ( ZL=ZL1+ZL2)

U= I.ZL/(R1+R2) = I.w.(L1+L2)/(R1+R2)

U1=I.ZL1/R1=I.w.L1/R1

U2=I.ZL2/R2=I.w.L2/R2

U=U1+U2<=>(L1+L2)/(R1+R2)=L1/R1+L2/R2

giải tiếp ta có L1.R2^2 +L2.R1^2 = 0 ( vô lý vì L và R đều dương )

=> mình nghĩ nên chọn đáp án E Thè lưỡi

HÌnh đại diện 53662 ffvinh
Trả lời: Dong điện xoay chiều: giải giúp bài này với!!!!!
Bởi 53662 ffvinh - Thứ hai, 23 Tháng mười một 2009, 09:59 PM
 
theo mình thì bài này giải như sau:
U = U1 + U2 <=> phi1 = phi2 (phi là góc giữa U1, U2 và I)
<=> tan(phi1) = tan (phi2) <=> UL1/UR1 = UL2/UR2 <=> ZL1/ZL2 = R1/R2
HÌnh đại diện 63887 Ami
Trả lời: Dong điện xoay chiều: giải giúp bài này với!!!!!
Bởi 63887 Ami - Thứ ba, 24 Tháng mười một 2009, 10:16 AM
 

tại sao phi1=phi2 hả bạn mình ko hiểu lắm

HÌnh đại diện nguyen van cuong
Trả lời: Dong điện xoay chiều: giải giúp bài này với!!!!!
Bởi nguyen van cuong - Thứ ba, 24 Tháng mười một 2009, 07:57 PM
 
Dap an A. Vi khi do ba vecto U, U1 va U2 cung huong voi nhau