HÌnh đại diện 65175 vũ văn tráng
Vạn vật hấp dẫn
Bởi 65175 vũ văn tráng - Thứ tư, 2 Tháng mười hai 2009, 12:39 PM
 
F = G.m1.m2/r2