HÌnh đại diện 64974 Nguyen Thi Mong Tuyen
Hệ thống dạng bài tập DĐ cơ
Bởi 64974 Nguyen Thi Mong Tuyen - Thứ sáu, 4 Tháng mười hai 2009, 07:54 PM
 
DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
 1. Vận dụng các đặc điểm của DĐĐH, so sánh pha của dao động
 2. Viết phương trình DĐĐH
 3. Tính thời gian để vật đi từ vị trí có li độ x1 đến x2
 4. Quãng đường vật đi được( max, Min, trung bình trong thời gian cho trước)
 5. Tốc độ trung bình, tốc độ lớn nhất
 6. Thời gian lò xo bị nén, bị dãn
 7. Tính chu kì cắt, ghép lò xo
 8. Lực đàn hồi (Max, min) lmax ,lmin
 9. Tính cơ năng, động năng, thế năng vào 1 thời điểm
 10. Tổng hợp dao động
 11. Nhớ các công thức, vận dụng đường tròn lượng giác thích hợp.
HÌnh đại diện Admin Trắc Nghiệm
Trả lời: Hệ thống dạng bài tập DĐ cơ
Bởi Admin Trắc Nghiệm - Thứ hai, 7 Tháng mười hai 2009, 10:59 AM
 
hay wa.
Bạn ghi các dạng cụ thể và bài tập mẫu thì thật tuyệt