HÌnh đại diện 64974 Nguyen Thi Mong Tuyen
Sự tương tự giữa các DĐĐH
Bởi 64974 Nguyen Thi Mong Tuyen - Thứ sáu, 4 Tháng mười hai 2009, 08:24 PM
 

DĐ cơ
DĐ điện
PT dao động
x" +\varpi x=0
q" +\varpi q =0
Tần số góc
\varpi =\sqrt{k/m}
\varpi =\frac{1}{\sqrt{l\times C}}
Li độ
x=Acos(\varpi \pm \varphi )
q=Qcos(\varpi \pm \varphi )
vận tốc
v=\varpi Acos(\varpi t\pm \varphi \pm \pi /2)
i=Icos\left(\varpi t\pm \varphi \pm \pi /2 \right)
năng lượng
W= Wđ +Wt
W= Wc +WL
Trả lời
HÌnh đại diện Admin Trắc Nghiệm
Trả lời: Sự tương tự giữa các DĐĐH
Bởi Admin Trắc Nghiệm - Thứ hai, 7 Tháng mười hai 2009, 10:58 AM
 
Một bảng tổng kết thật thú vị Mỉm cười
Xem và downlaod video vật lý