HÌnh đại diện Admin Trắc Nghiệm
Có mấy cấp bậc thành viên trong một kho trắc nghiệm?
Bởi Admin Trắc Nghiệm - Thứ năm, 13 Tháng tám 2009, 11:34 AM
 
Trong một kho trắc nghiệm, có 2 cấp bậc thành viên chính
  1. Quản lý kho (giáo viên): Là người tạo kho, đã đăng kí tạo kho và được chấp nhận. Người tạo kho là người chịu trách nhiệm chính về nội dung và các chính sách của kho trắc nghiệm. Quy định các khoảng trừ coin cho kho trắc nghiệm đó
  2. Thành viên của kho (học viên, học sinh): Là người tham gia kho, tham gia làm các bài trắc nghiệm và chiệu các quy định của kho. Có 2 loại thành viên chính:
    • Thành viên miễn phí: Tất cả các thành viên sau khi tham gia kho đều là thành viên miễn phí. Miễn phí vì họ không cần điều kiện gì về coin cho việc tham gia vào kho.
    • Thành viên VIP của kho: Để lên loại thành viên này, bạn cần có một số coin nhất định trong tài khoản. Bạn xem thêm chính sách ưu tiên cho thành viên VIP. Các bạn có thể xem sự so sánh trong bảng dưới đây.
vip
Xem và downlaod video vật lý