HÌnh đại diện Trần Triệu Phú
Trả lời: Tại sao lại đòi Coin
Bởi Trần Triệu Phú - Thứ tư, 16 Tháng ba 2011, 05:16 PM
 
BQT ghi nhận các đóng góp của các bạn.
BQT cùng với các thầy cô sẽ xem xét lại

PS: "mỗi năm phải bỏ ra ít nhất 1tr đồng" --> phải sửa lại là mỗi tháng bạn ạ :D