HÌnh đại diện 65970 Mai Nguyễn Trúc Đào
Trả lời: Khi nào tôi bị trừ coin?
Bởi 65970 Mai Nguyễn Trúc Đào - Thứ tư, 9 Tháng mười hai 2009, 09:23 AM
 

Khi mình làm xong bài trắc ngiệm vật lí 10 động lực học chất điểm đề trung bình muốn xem hướng dẫn  thì hiện ra khung "The page cannot be refreshed ......." Có 2 lựa chọn 1 là retry và cancel nhấn vào kái nào cũg bị mất tiền mà k xem được hướng dẫn mình thử lại kết quã vẫn y chang như vậy ! Hík