HÌnh đại diện 95432 kid9x_kute
giúp minh với_help!
Bởi 95432 kid9x_kute - Thứ tư, 30 Tháng sáu 2010, 11:34 AM
 
mình hok bít làm máy con tích phân liên quan đến lượng giác, ai biết chỉ bảo mình nha Buồn pm sdt 01655207893

HÌnh đại diện 72493 Pham Tuan Tu
Trả lời: giúp minh với_help!
Bởi 72493 Pham Tuan Tu - Thứ sáu, 2 Tháng bảy 2010, 07:46 AM
 

ban cU' vjEc gOj djEn dEn' Sdt cuA' mjnh`, mjnh` sAn~ sAng` gjAi' dAp' . Hj .

HÌnh đại diện 72493 Pham Tuan Tu
Trả lời: giúp minh với_help!
Bởi 72493 Pham Tuan Tu - Thứ sáu, 2 Tháng bảy 2010, 07:47 AM
 
Sdt cuA' mjnh` nE` 0946046669
HÌnh đại diện 95432 kid9x_kute
Trả lời: giúp minh với_help!
Bởi 95432 kid9x_kute - Thứ sáu, 2 Tháng bảy 2010, 11:38 AM
 
uh giup minh tinh may con nay nhe I=tich phan 0--> pi/4
cua (sinx+ cosx)dx/(3+ sin2x)
HÌnh đại diện 95432 kid9x_kute
Trả lời: giúp minh với_help!
Bởi 95432 kid9x_kute - Thứ sáu, 2 Tháng bảy 2010, 11:47 AM
 
ca con nay na ne I= tich phan pi/4-->pi/2 cua dx/sin^6x nhanh len ban nhe sap thi dh rui nháy
I=tich phan 0-->pi/2 cua dx/ 1 +cosx+ sinx
I= 0-->pi/3 4cos2x dx/ cos x +cos3x
the thoi