HÌnh đại diện 96564 Huỳnh Trọng Thái
nhận xét
Bởi 96564 Huỳnh Trọng Thái - Thứ hai, 5 Tháng bảy 2010, 03:31 PM
 
trong đề có mấy câu sai đáp án, hỏi là vận tốc góc nhưng đáp án lại là m/s2